Predstavenstvo Urbárskej spoločnosti Rimavská Píla oznamuje akcionárom spoločnosti,

že Valné zhromaždenie Urbárskej spoločnosti Rimavská Píla 

vzhľadom na zavedené opatrenia súvisiace so šírením koronavírusu

sa odkladá na neurčito.

Termín konania Valného zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rimavská Píla včas oznámime.