Upozorňujeme členov Urbárskej spoločnosti v Rimavskej Píle, ktorí majú záujem o palivové drevo na rok 2024, aby nezabudli vyplniť a odovzdať prihlasovací lístok na palivové drevo.

Lístok si môžete vytlačiť z  internetovej stránky spoločnosti www.urbarrimpila.eu. Po prihlásení tam nájdete aj oznam o cene palivového dreva a schválené zásady predaja palivového dreva.

Prihlasovací lístok si môžete vyzdvihnúť a aj odovzdať u Miroslava Koncoša, Dlhá 183, Rimavská Píla, resp. vyplnený prihlasovací lístok vložiť do schránky urbárskej spoločnosti na kultúrnom dome v Rimavskej Píle. Žiadame Vás, aby ste to urobili do 31. decembra 2023.

Za  urbársku spoločnosť: M. Koncoš – tajomník US