Výbor US Vás pozýva na zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim.Píla dňa 04.06.2023 (v nedeľu) o 14:00 v kultúrnom dome Rim.Píla

Viac info v priloženej oficiálnej pozvánke

Upozorňujeme členov Urbárskej spoločnosti v Rimavskej Píle, ktorí majú záujem o palivové drevo na rok 2023, aby nezabudli vyplniť a odovzdať prihlasovací lístok na palivové drevo.

Lístok si môžete vytlačiť z  internetovej stránky spoločnosti www.urbarrimpila.eu. Po prihlásení tam nájdete aj oznam o cene palivového dreva a schválené zásady predaja palivového dreva.

Prihlasovací lístok si môžete vyzdvihnúť a aj odovzdať u Miroslava Koncoša, Dlhá 183, Rimavská Píla, resp. vyplnený prihlasovací lístok vložiť do schránky urbárskej spoločnosti na kultúrnom dome v Rimavskej Píle. Žiadame Vás, aby ste to urobili do 31. decembra 2022.

Za  urbársku spoločnosť: M. Koncoš – tajomník US

V prílohe:

  • Palivový lístok
  • Splnomocnenie

na vytlačenie

 

Vážení členovia!

Vychádzajúc zo Stanov pozemkového spoločenstva Urbárska spoločnosť Rimavská Píla, čl. 6 (Práva a povinnosti členov) Vás žiadame nahlasovať všetky zmeny, ktoré sa viažu k údajom o Vašich podieloch. Ide o nahlasovanie zmien trvalého bydliska (adresy), telefonického kontaktu, zmien, ktoré vyplývajú z dedičských konaní, z darovania podielov, resp. sa viažu na kúpu podielov.

Zmeny môžete nahlasovať telefonicky tajomníkovi US na tel. čísle 0908365285, mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Miroslav Koncoš
tajomník US