V zmysle uznesenia zhromaždenia podielnikov US Rim. Píla zo zasadnutia dňa 4.6.2023 je cena palivového dreva pre podielnikov 18,-€/prm. Odberateľom budú v ďalšom roku odpočítané 3,-€ za každý prm z vyplácaných dividend.

Schválené zásady predaja palivového dreva:

Na zlacnené palivové drevo majú nárok:

  • od 1 do 5000 podielov (do 0,5 ha) – nemá nárok (výnimku odsúhlasí výbor)
  • od 5 001 do 10 000 podielov (od 0,5 do 1 ha) - 5 prm
  • od 10 001 do 20 000 podielov (od 1 do 2 ha) - 10 prm
  • od 20 001 do 30 000 podielov (od 2 do 3 ha) - 15 prm
  • nad 30 001 podielov (nad 3 ha) - 20 prm


Cena dreva nad rámec nároku na zlacnené drevo – 55,-€/prm

Drevo sa dodáva na adresu podielnika, resp. jeho blízkeho príbuzného (rodič, dieťa, vnuk, súrodenec).

Na drevo majú nárok obyvatelia Rim. Píly, Tisovca, Hačavy, resp. podielnici v iných obciach, na základe schválených zásad predaja palivového dreva.

Dodávateľ dreva môže dodať max. 10% mäkkého dreva a max. 30% tenkej guľatiny.

Dodávku dreva, resp. reklamácie riešte s dodávateľom dreva I. Slivkom, tel. 0903503175.Prípadné reklamácie riešte hneď pri dodávke dreva!

Prosíme záujemcov o palivové drevo na príslušný rok, aby vyplnili prihlasovací lístok a vhodili ho do poštovej schránky US Rim. Píla na kultúrnom dome, prípadne doručili tajomníkovi US Rim. Píla Miroslavovi Koncošovi, Dlhá 183/3, Rim. Píla, 980 61, do konca predchádzajúceho roka.

Za palivové drevo je možné platiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet US Rim. Píla:

SLSP a. s., IBAN: SK12 0900 0000 0050 5373 8781

Do správy pre prijímateľa napíšte svoje meno, adresu a poznámku: platba za palivové drevo a príslušný rok.

Bližšie informácie vám poskytne tajomník US Rim. Píla M. Koncoš na tel. č. 0908365285 alebo na mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.